Аналіз виконання інвестиційних програм підприємств у сфері розподілу природного газу

Автор: | 28.03.2017

Аналіз виконання інвестиційних програм підприємств у сфері розподілу природного газу

Громадянська мережа ОПОРА вже публікувала матеріали щодо аналізу інвестиційних програм підприємств теплопостачання та електропостачання. Наразі пропонуємо розглянути та проаналізувати інвестиційні програми газорозподільних підприємств міст – партнерів Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».

Яким чином інвестиційні програми впливають на тарифи у сфері розподілу природного газу?

Інвестиційна програма – план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов’язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку підприємства, покращення показників якості надання послуг споживачам з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність здійснення інвестиційної діяльності, джерела її фінансування та графік виконання.

Відповідно, чим якісніше інвестиційна програма розроблена і впроваджена, тим менше витрачає підприємство на розподіл газу для споживачів.

Ще один позитивний наслідок правильної реалізації інвестиційної програми – зниження витрат та втрат, а отже – і зниження тарифу, у якому закладаються витрати. Бо зараз тариф вираховується через формулу «витрати плюс»: чим вищі витрати – тим вищий тариф.

Складові інвестиційної програми

Газорозподільні підприємства надають на затвердження інвестиційні програми відповідно до Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств. Цей Порядок затверджений постановою НКРЕ від 28.11.2011 № 2255, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22.12.2011 № 1502/20240.

Фінансування інвестиційних програм здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань у повному обсязі, певної частки прибутку та інших джерел фінансування.

Інвестиційна програма містить такі розділи:

  • Розділ І «Розподільчі газопроводи»: включає реконструкцію, капремонт, заміну, кільцювання газових мереж, будівництво нових газових мереж, приєднання стандартне та не стандартне.
  • Розділ ІІ «Споруди на розподільчих газопроводах»: включає реконструкцію, капремонт, заміну обладнання та інше стосовно споруд на розподільчих газопроводах.
  • Розділ ІІІ «Транспортні засоби спеціального призначення»: модернізація, технічне переоснащення та придбання нових одиниць транспортних засобів.
  • Розділ IV «Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу»: придбання та встановлення дублюючих приладів обліку газу, впровадження систем дистанційного зняття показів лічильників, встановлення побутових та надомних лічильників газу.
  • Розділ V «Придбання сучасних прикладів діагностики і обстеження та впровадження систем газопостачання»: йдеться про високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, одориметри, газоаналізатори, електричні прилади для служб ЕХЗ, диспетчеризація, дистанційне зняття показників режимів транспортування газу тощо.
  • Розділ VI «Інше»: включає закупівлю та модернізацію засобів комп’ютеризації.

Однак у затвердженій формі відсутня жодна інформація стосовно якісних показників, які можна було б порівняти з попереднім роком та зробити висновки стосовно необхідності впровадження зазначених заходів.

Також, відповідно до постанови, а саме п. 2.4.4. до інвестиційної програми слід додати техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, окремо щодо кожного заходу інвестиційної програми, включно зі строками окупності та запланованим економічним ефектом від реалізації заходів.

Проте на сайтах підприємств така інформація відсутня. Також немає відомостей про зобов’язання підприємства за результатами реалізації інвестиційної програми щодо зниження обсягів виробничо-технологічних витрат, нормованих втрат природного газу та щодо поліпшення якості надання послуг у сфері ліцензованої діяльності.

Громадянська мережа ОПОРА звернулась із запитом до НКРЕКП стосовно надання інформації щодо виконання інвестиційних програм газорозподільних підприємств. Додатково ОПОРА звернулась до Міністерства енергетики стосовно надання інформації щодо нормованих втрат природного газу та до НКРЕКП стосовно надання інформації щодо фактичних виробничо-технологічних витрат природного газу.

Пропонуємо вам цикл матеріалів щодо виконання інвестиційних програм газорозподільчими підприємствами та досягнення запланованих якісних показників.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *