Особливості законопроекту про реструктуризацію заборгованості тепло- та водопостачальних підприємств 0 500

Спеціально для ІАП “ЖИТЛО” підготував аналітик житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі ОПОРА Денис Кравченко

Мета Проекту Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» – поліпшення фінансового становища підприємств, які працюють у сфері тепло- та водопостачання, запобігання їх банкрутству та підвищення рівня інвестиційної привабливості шляхом впровадження механізмів врегулювання кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії.

Громадянська мережа ОПОРА вирішила проаналізувати, в чому полягає особливість цього документу і чи дійсно є шанс, що його прийняття і подальша реалізація зможе змінити ситуацію із заборгованістю тепло- та водопостачальних підприємств.

Підготовлений Законопроект визначає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств теплоенергетики та підприємств централізованого водопостачання та водовідведення. Мова йде про врегулювання кредиторської заборгованості, яка виникла:

 • в умовах неповного фінансування передбачених державним та/або місцевими бюджетами видатків для розрахунків за теплову енергію, спожиту підприємствами, організаціями та установами, які фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів;
 • неповної оплати видатків, передбачених бюджетами всіх рівнів на фінансування пільг та субсидій, встановлених законодавством відносно оплати за енергоносії;
 • неповної та/або невчасної оплати видатків на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги опалення та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню і організаціям та установам, які фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів.

Можна виокремити такі основні негативні фактори, які впливають на стан підприємств теплоенергетики та підприємств централізованого водопостачання та водовідведення:

 • зростання цін на енергоносії, зокрема на природний газ та електричну енергію, що використовуються/споживаються в процесі виробництва, транспортування та надання теплової енергії, послуг централізованого опалення, постачання гарячої води, послуг з водопостачання та водовідведення;
 • несвоєчасність перегляду уповноваженими органами державної влади тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, послуги з водопостачання та водовідведення;
 • несвоєчасне та не в повному обсязі відшкодування збитків та втрат підприємств житлово-комунального господарства, обумовлених державним регулювання тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, послуги з водопостачання та водовідведення;
 • значна заборгованість споживачів, в першу чергу населення та установ і організацій бюджетної сфери, за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, послуги з водопостачання та водовідведення;
 • правова неврегульованість питання нарахування та стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення квартирної плати та за житлово-комунальні послуги.

Неврегульованість цих питань призвела до зростання обсягів заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих підприємств за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води. Станом на 1 липня 2016 року заборгованість досягла 18,7 млрд грн.

Варто зауважити, що дебіторська заборгованість негативно впливає на фінансовий стан підприємств житлово- комунальної сфери, адже зменшує оборотні кошти підприємств. Як результат – збільшення кредиторської заборгованості.

Звідки беруться борги?

Відповідно до структури дебіторської заборгованості станом на 1 липня 2016 найбільша питома вага припадає на такі позиції:

 • заборгованість з різниці в тарифах (за надані послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води населенню) – 3,1 млрд грн;
 • заборгованість з різниці в тарифах (за надані послуги з централізованого питного водопостачання та водовідведення населенню) – 3,9 млрд грн;
 • заборгованість з різниці в тарифах (за надані комунальні послуги установам і організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів) – 2,2 млрд грн;
 • заборгованість населення за спожиті послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води – 4,6 млрд грн;
 • заборгованість за надані комунальні послуги установам і організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів підприємствами теплоенергетики – 0,6 млрд грн;
 • заборгованість по пільгах і субсидіях, нарахованих на послуги, наданих підприємствами теплоенергетики – 0,8 млрд грн.

Крім того, зростає додаткове фінансове навантаження на підприємства у вигляді пені, штрафних та фінансових санкції за порушення зобов’язань з оплати за спожитий газ, електричну енергію, покупну воду та невиконання вимог за кредитними договорами з міжнародними фінансовими організаціями.

Відповідно до інформації НАК «Нафтогаз України», пені, штрафні та фінансові санкції, нараховані за позовом постачальника природного газу за несвоєчасні розрахунки теплопостачальними організаціями за спожитий природний газ, станом на 1 січня 2016 склали 2,6 млрд грн, а за перше півріччя 2016 року зросли до 4,5 млрд грн. Ці кошти не мають фактичного джерела відшкодування, оскільки такі витрати не можуть розглядатись у складі встановлених національним регулятором тарифів. Перекладання таких санкцій на споживача законодавчо не врегульовано.

Повернімося до законопроекту про реструктуризацію заборгованості тепло- та водопостачальних підприємств. Відповідно до нього врегулюванню підлягає така заборгованість:

 • кредиторська заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій перед постачальником природного газу за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води;
 • кредиторська заборгованість підприємств централізованого водопостачання та водовідведення перед постачальником електричної енергії за спожиту для виробництва послуг централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж) електричну енергію;
 • заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають послуги населенню з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), а також організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, та залишилась непогашеною станом на 1 січня 2016 року.

Яким чином планують позбутися боргу?

Врегулювання цієї заборгованості пропонується здійснити двома етапами.

Перший етап врегулювання заборгованості передбачає проведення централізованих взаєморозрахунків, що здійснюватимуться на підставі законів України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та наступні роки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають послуги населенню з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), а також організаціям та установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг опалення та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

Взаєморозрахунки в рамках погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, гарячого водопостачання, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, мають послідовно забезпечити:

 • остаточне виконання державою зобов’язань перед виробниками та постачальниками теплової енергії, послуг централізованого опалення та постачання гарячої води, послуг централізованого водопостачання та водовідведення, обумовлених неповним або невчасним фінансуванням видатків бюджетів на оплату пільг та житлових субсидій населенню та погашення різниці в тарифах на відповідні житлово-комунальні послуги;
 • погашення заборгованості виробників та постачальників теплової енергії за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, послуг з опалення та постачання гарячої води, а також заборгованості підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за електричну енергію, спожиту для надання відповідних послуг;
 • погашення податкових та інших зобов’язань постачальників природного газу та електричної енергії, спожитих для виробництва, транспортування та постачання населенню та бюджетним установам і організаціям теплової енергії, послуг опалення та постачання гарячої води, послуг централізованого водопостачання та водовідведення, перед державним бюджетом.

Другий етап врегулювання заборгованості полягає у реструктуризації кредиторської заборгованості підприємств теплоенергетики за природний газ, використаний до 1 липня 2016 року для виробництва теплової енергії, послуг з опалення та постачання гарячої води (без урахуванням суми штрафних санкцій (неустойка), інфляційних нарахувань та відсотків річних, нарахованих на заборгованість за природний газ), непогашеної станом на 31 грудня 2016 року, за виключенням заборгованості, раніше реструктуризованої (розстроченої та/або відстроченої), у тому числі згідно із рішеннями суду.

Реструктуризацію вищезазначеної заборгованості пропонується здійснювати відповідно до вимог законодавства України з урахуванням визначених Законом особливостей відповідно до порядку реструктуризації заборгованості, що затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України, терміном на 5 років на підставі укладених договорів про реструктуризацію заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за використаний для виробництва теплової енергії, послуг з опалення та водопостачання постачання гарячої води природний газ.

Врегулювання зобов’язань теплопостачальних та теплогенеруючих організацій зі сплати пені, штрафних санкцій та інфляційних нарахувань, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ до 1 липня 2016 року, пропонується здійснювати в порядку списання при виконанні процедури реструктуризації загального боргу з спожитий газ.

Щодо спожитої електричної енергії – аналогічно пропонується списання пені, штрафних санкцій та інфляційних нарахувань за умови, якщо у підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) станом на 1 липня 2016 року відсутня заборгованість.

А що ж у висновку?

Цей Законопроект – перший крок для вирішення складної ситуації, яка склалась в країні з теплопостачальними підприємствами, коли їх рахунки заарештовані через борги минулих років, у тому числі з вини держави.

Він дійсно передбачає реструктуризацію для підприємств ЖКГ боргових зобов’язань, які утворились з їхньої вини та по вині держави через несвоєчасне відшкодування пільг, субсидій та різниці в тарифах.

Через взаєморозрахунки по боргам з відшкодування різниці в тарифах буде погашена заборгованість держави перед підприємствами, а також підприємства погасять свої борги перед енергопостачальниками.

Залишок боргів підприємств підлягає реструктуризації на 5 років. При цьому, законопроект передбачає припинення примусового стягнення по виконавчим впровадженням, станом на 1 липня 2016 року.

Оскільки джерело погашення пені, штрафних санкцій та інфляційних нарахувань у підприємств відсутнє, то передбачається їх списання для теплопостачальних та теплогенеруючих підприємств за умови заключення договору реструктуризації боргу за спожитий газ, а для підприємств водопровідно каналізаційного господарства за умови відсутності станом на 1 липня 2016 року боргів за спожиту електричну енергію.

Крім того, Законопроект допоможе зменшити фінансове навантаження на підприємство, бо передбачає, що НКРЕКП має встановити алгоритм розподілу коштів, які надходять на рахунки зі спеціальним режимом використання, при проведенні розрахунків відповідно до цього законопроекту.

А отже, підприємства матимуть більше обігових коштів на покриття поточних витрат та виконання інвестиційних програм. У перспективі це має вплинути на зменшення їх видатків.

Попередня новинаНаступна новина

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Вибір редактора