Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку інформаціний портал Житло, розташоване за адресою – zhytlo.in.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені новинного агентства Житло, які організовують і здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції , що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Адміністратором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
1.1.5. «Користувач сайту новинного агентства Житло – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» – унікальний мережеву адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту новинного агентства означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту новинного агентства Житло.
2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту новинного агентства Житло. Адміністрація не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті новинного агентства Житло.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту новинного агентства Житло.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає Адміністрації сайту при використанні сайту новинного агентства Житло.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем автоматично при використанні сайту.
3.3. Новинне портал Житло захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( «піксель»):

IP адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
час доступу;
адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Новинне портал Житло здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлені вище (використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
4.1.1. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.2. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.3. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.3. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Зобов’язання сторін

6.1. Адміністрація сайту зобов’язана:
6.1.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.1.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.
6.1.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.1.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.1.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.1.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті новинного агентства Житло, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
8.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ «Контакти»
8.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою «https://zhytlo.in.ua/ua/polityka-konfidenczijnosti.html».

Вибір редактора